Consiliul Raional Singerei

consiliul singerei

Raionul Sângerei are o suprafaţă de 1033 km2  şi se află la o distanţă de 110  km de capitala ţării, Chişinău şi la o distanţă de 25 de km de la oraşul Bălţi. Preşedintele raionului este Gheorghe Meaun.

Din suprafaţa totală a raionului 54981 ha sunt terenuri  agricole, 25180 ha le constituie rezervele primăriilor, 11239 ha sunt păduri şi fâşii forestiere,  49757 ha au menirea de teren arabil. Pădurile ocupă o suprafaţă de 11239 ha, ape de suprafaţă ocupă 3265 ha. Tot aici putem menţiona ca resurse subterane nisipul şi argila.

Numărul total al populaţiei este de 86728 persoane. Dintre acestea 15720 persoane sunt din mediul urban. 12614 locuiesc în oraşul Sângerei şi 3106 în oraşul Biruinţa. 71008 persoane locuiesc în mediul rural. În raion locuiesc 16850 de pensionari. Potrivit ultimului recensământ al populaţiei din 2004, populaţia economic activă în raionul Sângerei constituie  33605 de persoane, iar 53548 de persoane constituie populaţia economic inactivă.

Raionul Sângerei dispune de o reţea de drumuri naţionale cu o lungime de 98,68 km, inclusiv din beton 22,80 km. Traseele publice naţionale de pe teritoriul raionului sunt:

 • Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa-Bălţi – Şoldăneşti – Rîbniţa – 8,76km
 • Bălţi – Sărăteni – 37,60 km,
 • Floreşti – Nicolaevca – Sângerei-19,20 km,
 • Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – 10,32 km
 • Din piatra Floreşti-Nicolaevca-Sângerei – 19,2 km (din care 4,5km sunt din beton asfaltic)
 • Drumuri locale – 246,89 km

Cel mai apropiat  nod de cale ferată se află în or.Bălţi  şi  com Alexandreni.

Pe întreg teritoriul raionului sunt gazificate 24  localităţi din 70 existente şi 49 obiecte de menire socială din raion. Dintre care 9 gimnazii, 4 şcoli, 8 licee, 16 grădiniţe, şi 12 altele obiecte de menire socială.

În raion îşi desfăşoară activitatea un post de radio, Plus FM şi televiziunea prin cablu în or. Sângerei  şi în or. Biruinţa.

În raion au filiale cele mai importante instituţii bancare din ţară:

 1. B.C. Moldova Agroindbank S.A.
 2. B.C. Banca de Economii S.A.
 3. Banca Socială S.A.
 4. B.C. Victoriabank S.A.
 5. Moldindconbank S.A.

În raion funcţionează 3 şcoli primare, 34 gimnazii, 10 licee, 1 şcoală auxiliară Răzălăi. În instituţii de învăţământ menţionate mai sus învaţă 10829 elevi:

Clasa I – IV                  3863 elevi

Clasa V- IX                5630 elevi

Clasa X-XII                 1336 elevi

În raion activează următoarele centre, care prestează servicii sociale specializate în funcţie de problemele şi necesităţile  specifice ale persoanelor:

 • Centru de reabilitare a copiilor disabilităţi fizice ,, Luminiţa,, (cu finanţare din proiecte. ONG)
 • Centru de plasament temporar  pentru  copii din familii cu situaţi de risc ,,Raza Soarelui,, (cu finanţare de la Consiliul raional)
 • Centru de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate şi  adulţi cu disabilităţi ,,Agape,, (finanţat Consiliul raional Sângerei)
 • Centru  de zi pentru copii cu disabilităţi fizico intelectuale ,,Credo,, (finanţat de către primăria oraşului Sângerei )
 • Centru de resurse pentru copii si tineret ,,Speranţa,, din Alexandreni (finanţat primăria Alexandreni)
 • Azilul ,,Sfîntul Gheorghe,, din com. Drăgăneşti (finanţat de la Consiliul prin intermediul secţiei  Asistenţă socială şi protecţiei a familiei )

Pe întreg teritoriul raionului activează 9033 agenţi economici, dintre care, 888 sunt întreprinderi individuale, 7333 sunt gospodării ţărăneşti şi fermieri, 371 sunt societăţi cu răspundere limitate, 441 au o altă formă de tip de afaceri. Cele mai mari întreprinderi sunt:

SRL  ,,Tecroma’’ – producerea cărnii

PanifCoop – fabricarea pâini

SRL ,,Verisvin’’ –  fabricarea băuturilor

SRL ,,Multival’’ – fabricarea alcoolului etilic

SRL ,,Gelibert’’ – fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare

SRL ,,Euroconfex’’– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

SRL ,,LogitehFuture’’ – fabricarea articolelor de lenjerie de corp

SA ,,Gips Biruinţa’’ – fabricarea preparatelor farmaceutice

SRL ,,Plastal” – fabricarea articolelor din materiale plastice pentru construcţie

În  raion  activează  100  gospodări  agricole care prelucrează 49757 ha de terenurile arabile, 54981 ha terenuri agricole. În raion sunt cultivate 2352,76 ha de viţă de vie de soiuri tehnice, de masă şi viţă de vie tânără, 5801,65 ha cu livezi.

Terenurile agricole sunt prelucrate cu ajutorul tehnicii agricole care constituie 1037 unităţi de tractoare, din care 496 unităţi sunt în proprietatea agricultorilor privaţi. Tehnică agricolă Agenţilor economici – 541 unităţi

Maşini – 198 unităţi

Combine – 92 unităţi

Populaţia din raion creşte animale domestice după cum urmează:

Vite mari cornute – 8072 capete

Vaci – 6323 capete

Ovine – 25425 capete

Pasări – 342551 capete

Porcine – 9868 capete

Cabaline – 1834 capete

În raion sunt 201 iazuri cu o suprafaţă totală de 1486,51 ha din care 721,65 ha – de Stat şi 764,86 ha – UAT.

Pe teritoriul raionului activează un abator.

În raion sunt 41 puncte de colectare a laptelui

În raion activează un frigider industrial, 14 oloiniţe, 15 mori, 11 brutării, 18 staţii de alimentare cu carburanţi.

Populaţia raionului este deservită în 246 magazine alimentare, 53 de magazine nealimentare şi în 49 de unităţi de alimentaţie publică. În raion sunt 87 de baruri şi cafenele, 15 frizerii, 7 croitorii, 5 cizmării, 18 farmacii, 48 de case de cultură, 48 de biblioteci cu 421 de locuri în săli de lectură. Fondul de carte din bibliotecile raionului numără 323 mii de cărţi. 15 biblioteci au conecţiune la Internet. În raion sunt deschise 2 librării.

În raionul Sângerei este un hotel (în oraşul Sângerei str. Independenţei 146) şi trei servicii de taxi:

 • Virtim-Lux  SRL     0(262) 26-0-26
 • ProfAlto Nord SRL 0(262) 2-22-22
 • Agrotir SRL  0(262) 2-14-14

Site web: www.singerei.md