Camera de Comert si Industrie Botosani

camera de comert

DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL PRIN CREAREA UNEI REȚELE AGRICOLE TRANSFRONTALIERE

Proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Cod MIS-ETC 1687

 APLICANT: Consiliul Raional Sîngerei – Republica Moldova

 Partener 2: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

Valoarea totală a proiectului: 2.400.928,36 euro

Durata proiectului: 22 de luni (noiembrie 2013 – august 2015)

OBIECTIV GENERAL: Creșterea productivității și a competitivității sectorului agricol prin intensificarea  contactelorîintre partenerii din cele 3 țări, având ca rezultat îmbunătățirea situației economice din aria de implementare a proiectului.

ACTIVITĂȚILE ÎN CARE VA FI IMPLICATĂ CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ  BOTOȘANI, ÎN CALITATE DE PARTENER, SUNT:

* Organizarea conferinței de lansare și a conferinței de închidere a proiectului

* Crearea unui site care va constitui suportul pieței transfrontaliere on-line și dezvoltarea serviciilor aferente funcționării acesteia

* Realizarea unui studiu de piață pentru analiza situației curente a sectorului agricol precum și a potențialului de dezvoltare în aria transfrontalieră implicată în proiect

* Realizarea unei campanii de informare pentru producătorii agricoli

* Realizarea unei campanii de informare pentru potențialii parteneri de afaceri ai producătorilor agricoli (firme care activează în domeniul produselor și serviciilor suport pentru agricultură)

* Organizarea de schimburi de experiență și know –  how pentru specialiști în agricultură din cele trei țări partenere

* Organizarea unei campanii de diseminare a rezultatelor  proiectului în altă locațiă decât aria de implementare a proiectului

Bugetul alocat partenerului: 173.350 euro, din care

 • Contribuția UE – 155.583,13 euro
 • Contribuția proprie – 17.776,87 euro

 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Botoşani a fost înfiinţată prin Decretul Lege nr. 139/12.05.1990 şi recunoscută prin Hotărâre de Guvern ca fiind continuatoarea de drept a Camerei de Comerţ şi Industrie desfiinţată prin Decretul Lege nr. 74/1949, publicat în MO nr. 47 al R.P.R din 25.02.1949.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agriculturǎ Botoşani este organizată şi funcţionează conform Statutului propriu elaborat în baza Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007 şi a dispoziţiilor Statutului – Cadru adoptat de Adunarea Generală a Membrilor

Camera de  Comerţ Industrie şi Agricultură Botoşani este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra  şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autoriăţile  publice şi cu organismele din ţară şi străinătate

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL CAMEREI DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ BOTOŞANI:

 • Organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în ţară şi străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
 • Desfaşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
 • Realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
 • Organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
 • Desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi;
 • Organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile interne şi internaţionale;
 • Ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
 • Realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
 • Dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
 • Promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
 • Organizează Topul Judeţean al firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
 • Sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
 • Acordă firmelor asistenţă juridică în domeniul afacerilor şi suport tehnic în comerţul exterior;
 • Organizează misiuni economice în ţară şi străinătate.

 

PROIECTE ÎN CARE A FOST IMPLICATĂ CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ BOTOŞANI:

 1. PROBUSINESS 1997

Obiectul şi localizarea acţiunii – dezvoltarea capacităţii instituţionale a CCIA ca reprezentantă a comunităţii de afaceri din judeţul Botoşani, în scopul creşterii capacităţii de susţinere a dezvoltării economice locale

Rezultatele acţiunii – crearea unui Consorţiu de Dezvoltare Economică  Locală, având ca lider CCIA Botoşani, în cadrul căruia CCIA şi-a constituit o echipă de traineri în specializaţi în dezvoltarea resurselor umane şi şi-a asigurat suportul tehnic necesar organizării cursurilor

Rolul jucat de organizaţia dvs.– solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 59.999 Euro,

Finanţatori/sponsori ai acţiunii (nume, adresă şi e-mail, telefon, suma furnizată) – program PHARE – FIDEL 1997

 1. EXPOBUSINESS 1997

Obiectul şi localizarea acţiunii – reducerea handicapului datorat relativei izolări geografice şi economice şi integrarea zonei în circuitul economic naţional şi internaţional prin consolidarea capacităţii de promovare a imaginii regiunii şi asigurarea logisticii pentru organizarea de manifestări expoziţionale.

Rezultatele acţiunii – crearea unui Consorţiu Local, având ca lider CCIA Botoşani, în cadrul căruia CCIA a obţinut dotările necesare organizării de târguri şi expoziţii cu caracter naţional la Botoşani, organizarea de expoziţii permanente pe diverse domenii, venind în sprijinul comunităţii de afaceri

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 57.953 Euro,

Finanţatori/sponsori ai acţiunii (nume, adresă şi e-mail, telefon, suma furnizată) – program PHARE – FIDEL 1997

 1. CENTRINFO 2002

Obiectul şi localizarea acţiunii – creşterea calităţii serviciilor de consultanţă oferite agenţilor economici, în principal IMM-urilor, prin crearea şi dezvoltarea unui Centru de Informare şi Consultanţă în Botoşani

Rezultatele acţiunii – editarea unui CD de prezentare conţinând informaţii de afaceri actualizate, în 3300 exemplare, care a fost distribuit firmelor din judeţ şi ca urmare 300 de firme care au apelat consultanţa oferită în cadrul acestui centru şi-au sporit cifra de afaceri cu 5%

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 53.540 Euro,

Finanţatori/sponsori ai acţiunii (nume, adresă şi e-mail, telefon, suma furnizată) – program PHARE – FNDR 2002

 1. PROGRAM DE CONSULTANŢĂ PENTRU PERSOANELE DISPONIBILIZATE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII DE NOI AFACERI 2002, 2003

Obiectul şi localizarea acţiunii – asistarea persoanelor disponibilizate în vederea iniţierii şi dezvoltării unei idei de afaceri pentru reducerea impactului social al şomajului în judeţul Botoşani

Rezultatele acţiunii – 510 persoane au beneficiat de consultanţă privind evoluţia mediului economic şi a oportunităţilor de piaţă care pot fi exploatate pentru start-up-uri şi 41 dintre acestea şi-au găsit breşa de piaţă pentru a începe o  afacere profitabilă

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 22.000 RON

Finanţatori/sponsori ai acţiunii (nume, adresă şi e-mail, telefon, suma furnizată) –PROGRAM DE CONSULTANŢĂ PENTRU PERSOANELE DISPONIBILIZATE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII DE NOI AFACERI, finanţat de Banca Mondială

 1. CALIFICARE PENTRU EUROPA 2004 – 2005

Obiectul şi localizarea acţiunii – promovarea abilităţilor manageriale şi dezvoltarea antreprenorială

Rezultatele acţiunii – creşterea educaţiei antreprenoriale în rândul firmelor din judeţul Botoşani, în concordanţă cu politicile şi practicile Uniunii Europene

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 93.000 EURO

Finanţatori/sponsori ai acţiunii – program PHARE – Dezvoltarea Resurselor Umane 2002

 1. BIROU DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ BOTOŞANI – EDINEŢ 2005 – 2006

Obiectul şi localizarea acţiuni – întărirea relaţiilor de colaborare în domeniul afacerilor între firmele din România şi Republica Moldova prin intermediul CCIA Botoşani şi CCI filiala Edineţ, ca partener, prin organizare în comun de seminarii, prezentări de firmă, vizite la firme de o parte şi de alta a graniţei.

Rezultatele acţiunii – realizarea de contacte directe între firme, realizarea unui site de prezentare a firmelor din cele două zone de graniţă, realizarea unei broşuri de prezentare în format electronic (CD) distribuită la 4000 firme, participarea gratuită la manifestări expoziţionale organizate de cele două Camere de Comerţ

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 54.555 EURO

Finanţatori/sponsori ai acţiunii – program PHARE CBC – 2003

 1. EURIMM 2007

Obiectul şi localizarea acţiuni – Valorizarea acţiunilor Uniunii Europene destinate afirmării şi dezvoltării sectorului afacerilor mici si mijlocii din judeţul Botoşani prin informare specifică şi dialog în parteneriat local reprezentativ,

Rezultatele acţiunii – crearea unei biblioteci pentru IMM-urile din judeţ, organizarea de seminarii cu tematică generală şi specifică privind instrumentele de sprijin ale IMM-urilor de către Uniunea Europeană

Rolul jucat de organizaţia dvs. – partener

Costul acţiunii – 56.720 EURO

Finanţatori/sponsori ai acţiunii – FONDUL EUROPA 2006

 1. EXPO RO – MOLD 2007 – 2008

Obiectul şi localizarea acţiuni – dezvoltarea economică locală şi creşterea capacităţilor instituţionale prin furnizarea serviciilor de asistenţă pentru firmele situate de o parte şi de alta a graniţei, respective judeţul Botoşani şi regiunea Edineţ,

Rezultatele acţiunii – crearea unui centru expoziţional prin achiziţionarea unui cort pentru expunere şi a structurii expoziţionale pentru amenajarea standurilor, organizarea de seminarii şi prezentări de firmă, organizarea de misiuni economice în Republica Moldova şi în România, facilitarea de contacte directe între firme

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 169.431 EURO

Finanţatori/sponsori ai acţiunii – PHARE CBC 2004 – Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004 – 2006

 

 1. BIROU DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ BOTOŞANI – UCRAINA 2007 – 2008

Obiectul şi localizarea acţiuni – dezvoltarea economică locală şi creşterea capacităţilor instituţionale prin mai buna cunoaştere a firmelor din Botoşani – România şi Cernăuţi – Ucraina, prin testarea oportunităţilor de colaborare şi susţinerea interesului punctual al firmelor pe diferite domenii

Rezultatele acţiunii – realizarea unui birou de cooperare transfrontalieră la sediul CCIA Botoşani, organizarea de seminarii şi prezentări de firmă, organizarea de misiuni economice în Ucraina şi în România prin achiziţionarea unui microbus de transport persoane, facilitarea de contacte directe între firme

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii – 196.528 EURO

Finanţatori/sponsori ai acţiunii – PHARE CBC 2004 – Programul de Vecinătate România –  Ucraina 2004 – 2006

 1. CENTRUL TRANSFRONTALIER DE CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI 2008 – 2009

Obiectul şi localizarea acţiunii – sprijinirea dezvoltării afacerilor transfrontaliere pentru firmele din Republica Moldova şi România; sprijinirea dezvoltării investiţiilor în sectorul serviciilor şi producţiei în regiunea de graniţă prin crearea unui cadru informaţional profesional şi creşterea nivelului de informare a agenţilor economici.

Rezultatele acţiunii – amenajarea unei clădiri pentru Centrul de Consultanţă, organizarea de deplasări cu oameni de afaceri în Republica Moldova pe cele trei trasee identificate (traseul vinului, traseul produselor agro-alimentare, traseul produselor industriale) cu ajutorul unui miniautocar achiziţionat în cadrul proiectului, tipărirea de pliante de promovare, broşuri de traseu şi a unui ghid de afaceri, crearea unui site al proiectului.

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant, responsabil cu elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare către autoritatea contractantă

Costul acţiunii –232.025 EURO

Finanţatori/sponsori ai acţiunii – PHARE CBC 2006 – Programul de Vecinătate România –  Republica Moldova 2004 – 2006

11.DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALĂ ȘI RELAȚIONARE ÎN MEDIUL DE AFACERI (D.A.R.M.A)

Scopul proiectului: dezvoltarea abilitatilor managerilor si  angajatilor din IMM si a persoanelor care doresc sa dezvolte o afacere pe baza unui program de educatie antreprenoriala si manageriala, si oferirea de servicii de sprijin, ghidare, consiliere in vederea functionarii  IMM;

Localizarea acţiunii : judetul Botosani, judetul Suceava, judetul Bacau, judetul Vrancea

Rezultate: 1440 de persoane au urmat cursuri de dezvoltare antreprenoriala, 4920 de persoane au primit consultanta antreprenoriala. Grup tinta total 6360 persoane

Rolul jucat de organizaţia dvs. – solicitant

Buget: 11.986.101 RON

Finantator – Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2011-2014

Site web: www.cciabt.ro