Moldova

Economie

1.     Ministerul Economiei şi Comerţului – www.mec.md
2.     Banca Naţională – www.bnm.md
3.     Moldovan Investment and Export Promotion Organization – www.miepo.md
4.     Camera de Comerţ şi Industrie – www.chamber.md
5.     Centrul Internaţional de Expoziţii – http://ro.moldexpo.md
6.     Ghidul Investitorului Străin –  http://www.moldovanembassy.org.uk/docs/InvestmentGuide.pdf
7.     Academia de Studii Economice din Moldova – www.asm.md
8.     Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică – www.iefs.md
9.     Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor – www.acreditare.md
10.  Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova – www.aria.md

Instituţii oficiale

Conducerea ţării

1.     Pagina oficială a Republicii Moldova – www.moldova.md
2.     Preşedintele Republicii Moldova – www.president.md
3.     Parlamentul Republicii Moldova – www.parlament.md
4.     Guvernul Republicii Moldova – www.gov.md

Guvernul Republiciii Moldova

1.     Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene – www.mfa.gov.md

2.     Ministerul Economiei – www.mec.gov.md

3.     Ministerul Finanţelor –www.mf.gov.md

4.     Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – www.maia.gov.md

5.     Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor –www.mtid.gov.md

6.     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor –www.mcdr.gov.md

7.     Ministerul Mediului – www.mediu.gov.md

8.     Ministerul Educaţiei – www.edu.gov.md

9.     Ministerul Tineretului şi Sportului – www.mts.gov.md

10.  Ministerul Sănătăţii – www.ms.gov.md

11.  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei – www.mmpsf.gov.md

12.  Ministerul Culturii – www.mc.gov.md

13.  Ministerul Justiţiei – www.justice.gov.md

14.  Ministerul Afacerilor Interne – www.mai.gov.md

15.  Ministerul Apărării – www.army.gov.md

16.  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – www.mtic.gov.md

Autorităţi admnistrative centrale pe lîngă guvern

1.     Biroul Relaţii Interetnice – www.bri.gov.md

2.     Biroul Naţional de Statistică – www.statistica.gov.md

3.     Serviciul Grăniceri – www.border.gov.md

4.     Serviciul Vamal – www.customs.gov.md

5.     Serviciul Standardizare şi Metrologie – www.ssm.gov.md

6.     Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” – www.moldsilva.gov.md

7.     Agenţia Agroindustrială „Moldova — Vin” – www.aamv.gov.md

8.     Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare – www.tender.gov.md

9.     Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – www.arfc.gov.md

10.  Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – www.cccec.gov.md

11.  Camera de Licenţiere – www.licentiere.gov.md

Legislaţie

1.     Registrul de Stat al Actelor Juridice – www.justice.md