Delegația AIPA în vizită de studiu la Agenția de Stat pentru Intervenție în Agricultură din Republica Cehă

By aipaadmin

În perioada 17-21 septembrie curent, reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), cu suportul Proiectului Twinning: “Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova, parte componentă a Programului ENPARD au efectuat o vizită de studiu la Agenția de Stat pentru Intervenție în Agricultură (SZIF) din Praga, Republica Cehă.

Pe parcusul vizitei, reprezentanții AIPA, din cadrul Direcției juridice, Secția resurse umane, Serviciul metodologie, precum și Secția tehnologii informaționale au fost instruiți cu privire la Strategia și managementul resurselor umane, implementarea eficientă a strategiei în domeniul TIC, implementarea sistemului IACS, managementul proiectelor, Sistemul de management al Securității Informației ISO 27001, etc

În acest context, aducem mulțumiri partenerilor din cadrul Proiectului Twinning, pentru oportunitatea oferită colaboratorilor AIPA de a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele, ce vor contribui la creșterea și dezvoltarea instituțională a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din RM.

Menționăm că SZIF din Cehia, este partener al AIPA, în cadrul consorțiului proiectului Twinning, implementat în cooperare cu Agenția pentru Restructurare și Modernizare a Agriculturii (ARMA) din Polonia și Agenția de Plăți AgrarMarkt din Austria.

Direcția relații externe, comunicare și raportare

Comunicate de presădate: Friday, September 21, 2018

Sursa: http://www.aipa.gov.md/ro/content/delega%C8%9Bia-aipa-%C3%AEn-vizit%C4%83-de-studiu-la-agen%C8%9Bia-de-stat-pentru-interven%C8%9Bie-%C3%AEn-agricultur%C4%83-din