Legislatie

Documentele obligatoare:

 1. Un formular de inregistrare gata complectat ( cu litere de tipar şi in limba de stat, ucraineană). exemplul de formular vil trimit aici dar in limba ucraineană.

Notă: În cazul în care documentele se trimit prin poștă autenticitatea semnăturii solicitantului pe certificatul (formularul) de înregistrare trebuie să fie notarial legalizat.

 

 1. Decizia a fondatorilor sau a organului lor autorizat despre formarea entităţii juridice (un original, fotocopie, copie notarială)

 

 • Procesul-verbal al adunării generale sau documentele fondatoare ale fondatorilor, sau decizia fondatorului.
 1. Două copii ale documentelor fondatoare:
 • ­Statutul (sau lege sau tratatul constitutiv) cusut, numerat și semnat de fondatorul (fondatorii) sau persoane autorizate.

 

Documente suplimentare:

 1. Document care să ateste autoritate (procură, împuternicire, etc.) – în cazul în care documentele prezentate le aduce reprezentantul. Şi deci aici încă aveţi nevoie de pasaport şi codul de indefecare.
 2. Documentul care acordă proprietate asupra terenurilor sau arendă – pentru a crea firma voastră.
 • O copie a actului de stat privind proprietatea privată a fondatorului la teren;
 • o copie a actului de stat cu dreptul fondatorului de a utiliza acest teren permament
 • copia cu dreptul fondatorului la utiliyarea terenului, inclusiv şi un contract de arendă.
 1. Documente cu informație care să confirme structura de proprietate a fondatorilor-persoane juridice, care permite să se determine proprietarii individuali de parte semnificativă a acestor entităților –  în cazul în care fondatorul este o persoană juridică. Aceasta poate fi:
 • actul extras din Registrul de stat unificat despre entitate juridică care conține informații despre fondatori (participanți), suma (cota) capitalului autorizat, mărimea particulelor de fiecare participant;
 • Extras din documentele originale fondatoare privind informații despre fondatori (participanți), (cota) capitalul autorizat, dimensiunea particulelor de fiecare participant;
 • act Extras din comerț, banca sau grefa Curții care trebu să fie legalizat în modul prevăzut (pentru persoanela juridice non-rezidente);
 1. Document de confirmare a înregistrării persoanelor străine în țara de locația sa, inclusiv un extras din comercial, banca sau grefa Curții care trebuie să fie legalizat în modul stabilit – în cazul în care fondatorul este o persoană străină.
 2. Actul de transmitere – pentru a crea o persoană juridică în cazul fuziunei, achiziție sau transformare.
 3. Soldul de distribuție – pentru a crea o persoană juridică, ca urmare a divizarei sau separarei.
 4. O copie a deciziei Comitetului Antimonopol din Ucraina sau Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind acordarea permisiunii pentru acțiunile concertate sau concentrație de întreprinderi – pentru o persoană juridică, care poate deține o poziție de monopol pe piaţă.
 5. Documentul care confirmă plata pentru extrasul din registrul de stat (primire); (170 grn)

 

Deci după legea in Ucraina  capital autorizat trbuie, suma care nu trebuie să fie mai mică decât echivalentul a 100 de salarii minime, pe baza ratei salariului minim în vigoare la data de crearea unei societăți cu răspundere limitată.

 

Ca sa va deschideţi un cont in bancă aveţi nevoie aproximativ de 100 de grn.

 

Registraţia persoanei juridice se face in oraşul in care vreţi sa dechideţi firma.